Załącznik PIT-ZG

Dochody z zagranicy

Do PIT-38 należy dołączyć PIT/ZG, jeżeli uzyskuje sie przychody z zagranicy.

Załącznik składa się odrębnie dla każdego państwa uzyskania dochodu. Jeśli podatnik uzyskiwał przychody w różnorakich krajach, do każdego państwie wykorzystuje odrębny druk załącznika (3 kraje obce – 3 załączniki, osobno dla każdego kraju). W każdym z załączników można jednakże ująć przychody z różnorakich źródeł (przykładowo. praca, działalność, prawa autorskie), byleby uzyskiwanych w jednym kraju obcym.

  • Załącznik składa się odrębnie, również jeśli rozliczenia dokonuje się wspólnie z małżonkiem.

UWAGA: Jeśli ogół przychodów podlega zwolnieniu z opodatkowania na terytorium Rzeczypospolitej, a ty nie uzyskałeś w Polsce dodatkowych przychodów - nie posiadasz obowiązku składać deklaracji podatkowej ani załącznika PIT-ZG. Jeśli jednakże na terytorium Rzeczypospolitej uzyskałeś dowolne przychody podlegające opodatkowaniu – deklarację i załącznik musisz złożyć.

PIT-39 a PIT/ZG

W przypadku PIT-39 podatnik do przychodów uzyskanych poza granicami polski może zastosować metodę proporcjonalnego odliczenia - dochody osiągnięte za granicą łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie.

Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.

UWAGA: w przypadku PIT-39 nie musisz deklarować dochodów zwolnionych z opodatkowania. Dochody takie nie wpływają bowiem na podwyższenie progu skali podatkowej, a zatem nie będą istotne dla rozliczenia podatku w Rzeczypospolitej

Pamiętaj, że ubiegając się o zwrot podatku zapłaconego za granicą automatycznie powinieneś go rozliczyć w Polsce, jeżeli wykazałeś go w deklaracji podatkowej i obniżył on wcześniej Twoje zobowiązanie podatkowe w Rzeczypospolitej. W przypadku uzyskania zwrotu podatku koniczna może okazać się korekta twojego zeznania podatkowego.

Zastosowanie stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

Sprawdź – ponad 5.000.000 pobrań. Prosta wysyłka do e-deklaracje.gov.pl

Wypełnij PIT-38 on-line teraz >>